Co se bude dít v prosinci?

04.12.2016 18:08

Milí rodiče, tu máte poslední informace o akcích v prosinci:

úterý 6. 12. - společná oslava sv. Mikuláše v rámci školky - aktivity, zpívání, tvoření, povídání o sv. Mikuláši. Předávání mikulášské nadílky. Akce proběhne v dopoledních hodinách. Nadílka tu bude i pro nemocné děti :) Přijďte si odpoledne pro balíček.

středa 7. 12. - Mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice od 8:00 pro zájemce. Děti budou odcházet s učiteli a studenty z DKSŠ nejpozději v 7:50. Možnost zapojení rodičů a individuálního příchodu s dítětem rovnou do kostela.

středa 7. 12. v 10:00 hod. - Vánoční zpívání pro pejsky - jako každý rok navštívíme 7.ZŠ a společně si zazpíváme známé koledy s žáky základní školy. Z MŠ budeme odcházet po svačine.

pondělí 12. 12. - divadelní představení: "Hvězda svítí nad Betlémem" v Městském divadle v Kolíně. Tentokrát půjdeme na představení až od 10:30 hod. Z MŠ budeme odcházet po svačině kolem 10. hodiny. Cena představení je 50,- Kč a bude opět hrazena z úplaty.

čtvrtek 15. 12. - Vánoční besídka mateřské školy v komunitním centru na faře u chrámu sv. Bartoloměje. Konkrétní informace a program ještě upřesníme. Termín si již zapište, začátek besídky plánujeme kolem 15:30 hod. (hrajete-li na nějaký hudební nástroj - nezapomeňte jej vzít s sebou :) )

pondělí 19. 12. - Zpívání pro klienty v Domově pro seniory - vybrané děti z MŠ a studenti z DKSŠ.

 

V pátek 23. 12. bude přerušen provoz mateřské školy. Připravujeme se na Štědrý den :)