Dny otevřených dveří MŠ

20.02.2016 20:15

Vážení rodiče,

zveme Vás na Dny otevřených dveří naší mateřské školy.

6. 4., 13. 4. a 20. 4. 2016 - v době od 10:00 do 11:30 hod.

V tuto dobu můžete přijít do MŠ společně s dítětem, dát mu možnost nakouknout do tříd a pohrát si s kamarády. Vám, rodičům, bude mezitím k dispozici vedoucí učitelka Bc. Vratislava Darebná, která Vám zodpoví veškeré dotazy ohledně přijímacího řízení. Na Dnech otevřených dveří můžete také obdržet veškeré potřebné formuláře:

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Vyjádření lékaře

Doporučení duchovního správce

 

Vyplněné žádosti se podávají v pondělí 25. 4. 2016 a v úterý 26. 4. 2016

od 16:00 do 18:00 vedoucí učitelce.

 

Při podávání žádostí budete vyzváni k předložení těchto dokladů:

·        občanský průkaz, popřípadě cestovní pas (cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení)

·        rodný list dítěte

·        vyplněné formuláře: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Vyjádření lékaře

·        křestní list (pokud je dítě pokřtěno)

·        doporučení duchovního správce (pokud je dítě z praktikující křesťanské rodiny)

 

Mateřská škola k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2016 přijme 7 dětí.

 

Vzhledem k tomu, že očekáváme vyšší počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, než bude možné přijmout, stanovuje ředitelka školy kritéria přijetí.

 

Do mateřské školy se přijímají děti fyzicky i psychicky způsobilé, připravené na vstup do mateřské školy, samostatné v sebeobsluze a základních hygienických návycích.

 

Děti mohou být do mateřské školy v souladu s § 34 odst. 3 školského zákona, na základě uvážení ředitelky a třídních učitelek, přijaty ke zkušebnímu pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

 

"Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" a "Podmínky pro podávání žádostí" najdete v dokumentech.