ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ na rok 2017/2018

20.05.2017 09:57

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2017

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bylo možno od 1. 9. 2017 přijmout 7 dětí.

 Žádostí o přijetí bylo předloženo 14.

 Přijato bylo po posouzení všech žádostí z tohoto počtu celkem 7 dětí.

 Počet přijatých dětí byl předem stanoven vzhledem k provozním podmínkám školy

a celkové nejvyšší povolené kapacitě školy.

 

Ředitelka Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy Mgr. Libuše Kubíčková

postupovala při rozhodování v souladu se stanovenými kritérii ze dne 15. 3. 2017.

Přijaty byly děti s vyšším celkovým bodovým hodnocením.

V případě shody bodů byly děti seřazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší.

 

Do Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy byli k předškolnímu vzdělávání

od září 2017 přijati uchazeči pod těmito přidělenými registračními čísly:

 

01

02

03

04

05

07

12

 

Rozhodnutí o přijetí si žadatelé mohou vyzvednout v týdnu od 22. 5. do 26. 5. 2017

v Dvouleté katolické střední škole a mateřské škole u vedoucí učitelky mateřské školy

Bc. Vratislavy Darebné. Prosíme o respektování nabídnutého času pro převzetí rozhodnutí:

od 10:00 do 11:30 nebo od 15:00 do 16:30.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bylo uchazečům odesláno poštou do vlastních rukou

na jimi uvedenou doručovací adresu.