Informace o nás

Mateřská škola se nachází poblíž centra Kolína a je ve společné budově s Dvouletou katolickou střední školou.

Prostory pro školku jsou v přízemí, v patře je pouze kuchyň, která je využívána k přípravě obědů a svačinek pro děti.

Školka je výjimečná jak zřizovatelem, atmosférou, tak náplní, ale i tím, že rodiče majé mnohdy problém zapsat svou ratolest právě do této školky, vzhledem k plnému počtu dětí ve třídách. Snažíme se, aby u nás probíhala výchova v co nejpříznivějších podmínkách a doufáme, že se nám to podaří. 

Při přijímání dětí je brán zřetel na věk a samostatnost dítěte. Přijímány jsou děti od 3 let, výjimečně od 2,5 let, kdy je dítě přijato na zkušební dobu.

Místnost, vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor ke hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností.

Vnitřní uspořádání školy se odvíjí od prostorových podmínek. Je zachován prostor pro společné pohybové aktivity dětí i citlivě vytvořené hrací části. Vybavení tříd i školní zahrady se snažíme uspořádat s ohledem na potřeby dětí a finanční možnosti.

Rodiče nás mohou kdykoliv navštívit.

Historie školky

Budova školy, dříve „katolický dům“, patřila městskému úřadu, který zde zřídil jesle.

V roce 1990 byl provoz jeslí ukončen a budova navrácena Kongregaci sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova.

Jejich záměrem bylo zřídit instituci, která se bude zabývat výchovou a vzděláním. Tak vznikla myšlenka paní Mgr. Mileny Wiesnerové zřídit zde školu pro děvčata, která mají problémy s učením. Protože budova byla poměrně velká, byl prvotní nápad rozšířen i o mateřskou školu. Dva právní subjekty – Dívčí katolická škola a Církevní mateřská škola, v jejichž čele stály dvě ředitelky – Mgr. Milena Wiesnerová a Vlasta Kmentová.

Církevní mateřská škola tedy vznikla v roce 1991 jako jednotřídní s počtem 24 dětí, od roku 1997 byla rozšířena na dvoutřídní s kapacitou 30 dětí. Také v této době  byla škola a školka sloučena do jednoho právního subjektu v čele s jedním zástupcem Mgr. Libuší Kubíčkovou. O dva roky později byla školka opět jednotřídní.

Od roku 2007 narostl zájem o mateřskou školu natolik, že počet dětí byl navýšen na maximální kapacitu 30 dětí.